preloader

.. loading ..

Studio Shape лого
  •  В студиото се тренира само с чисти обувки.
  •  Всеки нов клиент попълва анкета за физическото и здравословното си състояние и дава информирано съгласие за провеждане на тренировката.
  •  Картите за тренировки са с определена валидност и след изтичането им се анулират.
  •  При невъзможност на клиента да проведе тренировка в запазения от него час трябва информира треньора поне 1 час по-рано. При пропусната тренировка без уведомление се отнема една тренировка от картата на клиента.